O nas

Szanowni Pacjenci!

Pracownia Radiologiczna dysponuje najwyższej klasy cyfrowym aparatem rtg Dura Diagnost Compact firmy Philips. Naszą misją jest zapewnienie pacjentom dostępu do ciągłej i kompleksowej diagnostyki radiologicznej na najwyższym poziomie.

W pracowni pracują wysoko wykwalifikowani i doświadczeni lekarze radiolodzy oraz technicy elektroradiologii.

INFORMACJA O WPŁYWIE WYKONYWANEJ DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z NARAŻENIEM NA
PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE NA ZDROWIE LUDZI I NA ŚRODOWISKO.
Podstawa prawna: Ustawa Prawo Atomowe (Dz.U. 2019 poz. 1792 art. 32 c pkt. 2).

Prowadzona działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące: udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych
Informuję, iż na podstawie:
• Wyników pomiarów osłon stałych pracowni rentgenowskich
• Wyników odczytów dawkomierzy indywidualnych
• Wyników regularnie przeprowadzanych testów eksploatacyjnych aparatów rentgenowskich
• Wyników audytów przeprowadzanych w jednostce
PRACOWNIA RADIOLOGICZNA nie stanowi zagrożenia radiacyjnego dla zdrowia ludzi i dla środowiska.
Prowadzona działalność nie prowadzi do uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.