Oferta

Wykonujemy cały zakres badań rentgenowskich, w tym klatki piersiowej, wszystkich odcinków kręgosłupa, wszystkich stawów i kości.

CENNIK BADAŃ RADIOLOGICZNYCH

PRACOWNIA RTG

I. GŁOWA
• twarzoczaszka, zatoki – 1 projekcja                           40,00 zł
• głowa /czaszka/, oczodoły – 2 projekcje                 50,00 zł

II. KLATKA PIERSIOWA
• klatka piersiowa, żebra – 1 projekcja                         50,00 zł
• klatka piersiowa, mostek – 2 projekcje                    60,00 zł

III. JAMA BRZUSZNA I MIEDNICA
• przeglądowe jamy brzusznej – 1 projekcja              50,00 zł
• miednica kostna – 1 projekcja                                    50,00 zł

IV. KRĘGOSŁUP
• szyjny – 2 projekcje                                                      50,00 zł
• piersiowy, lędźwiowy – 2 projekcje                           60,00 zł
• szyjny, lędźwiowy czynnościowe – 2 projekcje      60,00 zł

V. KOŃCZYNY
• porównawcze dłoni, stóp – 1 projekcja                    50,00 zł
• stawy, kości długie – 2 projekcje                              60,00 zł

Sporządzenie kserokopii dokumentacji medycznej pacjenta – nieodpłatnie
Kopia zapisu badania na CD – nieodpłatnie